Carta Organisasi

Carta Organisasi
Encik Bahrul Razha bin Haji Chuprat
Pengurus Besar
Puan Suzy Datu Jack Maiks
Timbalan Pengurus Besar
Puan Dolores Binti Liwas
Pengurus Perkhidmatan Am
Puan Karmila Binti Talib
Pegawai Kewangan
Puan Misnam Binti Keliwon
Ketua Unit Integriti
Encik Robby Lim Vui Kong
Juruaudit Dalam
Puan Fiona Evelyn Anthony
Pengurus Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan
Puan Moren Mait @ Biduh
Pengurus Sumber Manusia
Puan Sonetha Sining
Pengurus Perancangan
Encik Faery Sapikin
Pengurus Wilayah Barat
Encik Mohammad Azis Bin Abd Rasid
Pengurus Wilayah Utara
Encik Mohd Hamdi Bin Yakubah Khan
Pengurus Wilayah Selatan
Encik Aaron Ian Loimon
Pengurus Pemetaan
Encik Mohamad Syafieq Bin Mohamed
Pengurus Teknologi Maklumat