Wilayah Selatan

 

Pejabat SAFODA Wilayah Selatan terletak di daerah Keningau. Projek Wilayah Selatan meliputi daerah Tambunan, Keningau dan Pensiangan.

Alamat Pengurus Wilayah SAFODA,
Peti Surat No. 2273,
89009 KENINGAU
Telefon 088-365372
Faks 087-365372

 


Pejabat kawasan projek Wilayah Selatan, Sook (Keningau)