Carta Organisasi

Carta Organisasi
Encik Bahrul Razha bin Haji Chuprat
Pengurus Besar
Suzy Datu Jack Maiks
Timbalan Pengurus Besar
Dolores Binti Liwas
Pengurus Perkhidmatan Am
Karmila Binti Talib
Pegawai Kewangan
Misnam Binti Keliwon
Ketua Unit Integriti
Robby Lim Vui Kong
Juruaudit Dalam
Fiona Evelyn Anthony
Pengurus Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan
Moren Mait @ Biduh
Pengurus Sumber Manusia
Sonethe Sining
Pengurus Perancangan
Faery Sapikin
Pengurus Wilayah Barat
Mohammad Azis Bin Abd Rasid
Pengurus Wilayah Utara
Mohd Hamdi Bin Yakubah Khan
Pengurus Wilayah Selatan
Aaron Ian Loimon
Pengurus Pemetaan
Mohamad Syafieq Bin Mohamed
Pengurus Teknologi Maklumat