Lembaga Pengarah

YB DATUK HAMILD @ HAMID BIN AWANG
Pengerusi Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)
ENCIK ARDINO DIRIS
Timbalan Pengerusi
DATUK NOR ASIAH MOHD YUSOF
Ahli Lembaga Pengarah
DATUK MOHD SOFIAN BIN ALFIAN ALNAIR
Ahli Lembaga Pengarah
ENCIK FREDERICK KUGAN
Ahli Lembaga Pengarah
ENCIK SERNAM SINGH
Ahli Lembaga Pengarah
ENCIK BAHRUL RAZHA HJ CHUPRAT
Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)