Wilayah Barat

Pejabat Wilayah Barat terletak di Lumat. Projek ini meliputi daerah Papar dan Beaufort.

Alamat Pengurus Wilayah Barat,
SAFODA Lumat, W.D.T No 35,
89800 BEAUFORT
Telefon 087-223655

Pejabat SAFODA wilayah barat

Pejabat kawasan projek Wilayah Barat, Lumat (Beaufort)