Pengurusan Projek

Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA) mempunyai beberapa kawasan projek perhutanan yang terbahagi kepada beberapa wilayah iaitu:

  1. Wilayah Utara
  2. Wilayah Selatan
  3. Wilayah Barat
  4. Wilayah Bengkoka

Lokasi projek perhutanan SAFODA

Peta Lokasi Perhutanan SAFODA