Lembaga Pengarah

YB DATUK HAMILD @ HAMID BIN AWANG
Pengerusi Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)
ENCIK ARDINO DIRIS
Timbalan Pengerusi
DATUK ZAINUDIN BIN AMAN
Ahli Lembaga Pengarah
DATUK NOR ASIAH BINTI MOHD YUSOF
Ahli Lembaga Pengarah
DATUK MOHD SOFIAN BIN ALFIAN NAIR
Ahli Lembaga Pengarah
DATUK FREDERICK KUGAN
Ahli Lembaga Pengarah
ENCIK SERNAM SINGH
Ahli Lembaga Pengarah
ENCIK BAHRUL RAZHA HJ CHUPRAT
Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah (SAFODA)